Thursday, December 15, 2011

ทำไมต้องใช้แอลกอฮอล์ 70% เช็ดผิวหนังก่อนฉีดยา


แอลกอฮอล์ 70% มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคได้สูงสุดจากที่มีการทดสอบ แม้ว่าแอลกอฮอล์ชนิดอื่นที่มีคาร์บอนอะตอมสูงกว่าเช่น โพรพานอล บิวทานอลหรือ เพนทานอลจะมีปรสิทธิภาพดีกว่า แต่ว่าเขานิยมใช้เอทานอลเพราะราคาถูกกว่าและละลายน้ำได้ดีกว่าพวกที่มีจำนวนคาร์บอนมากกว่า ส่วนทำไมต้องใช้70% เพราะว่าส่วนมากเราจะใช้สำหรับทำความสะอาดผิวหนังถ้าใช้ที่ความเข้มข้นสูงโดยไม่มีน้ำอยู่จะทำให้เซลล์ผิวหนังเราตายจากการสุญเสียน้ำไปด้วย

ใช้แอลกอฮอล์ 70% ทำความสะอาดผิวหนังและเป็นการฆ่าเชื้อโรค ถ้าต้องการให้ผิวหนังสะอาดมากขึ้นต้องใช้สำลีชุบทิงเจอไอโอดีนเช็ดผิวหนังและตามด้วยแอลกอฮอล์ 70%

แอลกอฮอล์ 70% (alcohol 70%) ใช้สำหรับเช็ดผิวหนังรอบ ๆ แผล สามารถฆ่าเชื้อโรคที่ผิวหนังประมาณร้อยละ 90 ภายใน 2 นาที โดยมีฤทธิ์ทำให้โปรตีนตกตะกอนหรือแตกสลายและจะระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อเมื่อนำไปใช้ในบาดแผล หรือบริเวณที่มีรอยแผลสด ทำให้สิ่งขับหลั่งเกิดตะกอนขุ่น ซึ่งจะมีผลต่อการอักเสบติดเชื้อบริเวณนั้นได้อีกด้วย ดังนั้นจึงไม่ควรใช้แอลกอฮอล์ เช็ดแผลโดยตรงแอลกอฮอล์ไม่ใช้ทาบนแผลโดยตรง

สาเหตุที่ไม่ใช้แอลกอฮอล์ 100%
แอลกอฮอล์ที่ 100 นั้นระเหยเร็วมากเกินไปยังไม่ทันที่จะทำให้เชื้อโรคตายก็ระเหยไปซะก่อน ใช้ที่ 70% กำลังพอดี แต่ก็ไม่ใช่ว่าแอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูงจะไม่มีประโยชน์นะ เพราะว่าแอลกอฮอล์ 100% นั้น อยู่ในรูปของแข็งสีขาวเอามาละลายน้ำกลั่นให้ได้ความเข้มข้นตามต้องการ ส่วนที่ 95 % นั้นเอามาใช้สกัดดีเอ็นเอ เอาไว้ล้างคราบไขมันได้ชะงัก ให้ได้แต่ดีเอ็นเอล้วนๆๆไม่มีสิ่งใดเจือปน เพราะกระบวนการที่แอลกอฮอล์ทำลายเชื้อโรคนั้นก็คือแอลกอฮอล์จะเข้าไปละลายไขมันที่เยื่หุ้มเซลล์ ทำให้เซลล์เสียสมดุลแล้วพวก ไซโทรพลาสซึมก็ออกมาเซลล์แตกอ่ะว่าง่ายๆๆ

ส่วน แอลกอฮอล์ 95% ใช้แช่เครื่องมือหรือเช็ดทำความสะอาดเครื่องมือ

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...